top of page

פסיכותרפיה הוליסטית

השלם גדול מסך חלקיו

כמה מילים על פסיכותרפיה הוליסטית:

 

אחד מתלמידיו של פרויד, וויליהם רייך, פסיכיאטר יהודי, היה חלוץ בתחומו, והוא פיתח את הפסיכותרפיה ההוליסטית. הפסיכותרפיה ההוליסטית המכונה גם פסיכותרפיה גופנית היא שיטת טיפול שלפיה ישנו קשר הדוק בין תהליכים נפשיים לתהליכים גופניים. לפי הפסיכותרפיה ההוליסטית משום שהגוף והנפש משפיעים האחד על השני הדדית על הנפש והנפש משפיעה על הגוף – עלינו להתייחס לשניהם בטיפול – כדי להשיג תוצאות. על-פי גישה זו, גם אם הנפש שכחה, הגוף תמיד זוכר את מה שעברנו. לגופנו יש "שיריון" שנבנה כתוצאה מהמשברים שחווינו בחיים. מכאן והלאה, התפתחו מספר זרמים חלקם אגרסיביים יותר המאמינים כי יש "לשבור" את השיריון, וחלקם עדינים יותר המאמינים כי ניתן "להמיסו". אני שייך ל- "זרם השני" - שמאמין ששינוי מגיד בהתמדה אך בהדרגתיות - וששינוי חזק מדי ומהיר מדי - הוא אולי חוויה עוצמתית - אך בסופו של דבר לא ישיג את התוצאות הרצויות.

 

 אני מאמין כי למרות יעילותם של מגוון הטיפולים ההוליסטיים, יש נושאים שיעיל במיוחד לדבר עליהם באופן מודע ובשיחה אישית. לאדם יש מחשבה ומודעות - ולכן חשוב שכל אחד יבין להבין מה קורה לו. השיחה מאפשרת להעלות ולזהות דפוסים רגשיים שאנו משחזרים, לזהות מחשבות והתנהגויות אוטומטיות שכבר אינן משרתות אותנו, ואיננו זקוקים להם יותר. במהלך השיחה למטופל יש הזדמנות לשתף ולספר את אשר על ליבו, אך גם לתכנן וללמוד מיומנויות חיים מסתגלות ובריאות יותר.

 

היבט נוסף של הפסיכותרפיה ההוליסטית - קשור למילה הוליסטית שמשמעה שלם, כולי - כולל הכל. מתוך גישה זו נגזר כי האדם הוא מערכת מורכבת שרק אם נתייחס לכל חלקיה המורכבים נוכל להגיע לריפוי שלם. לדוגמא - אדם שעובר איזון אנרגטי, אך ממשיך לחשוב כל היום מחשבות שליליות, משפחתו ממשיכה לדכא אותו, הוא ממשיך לצפות בתוכניות טלויזיה שמעצבנות אותו, ואוכל אוכל לא בריא שמזיק לו - לא יוכל להגיע לריפוי - אלא אם כן יעשה שינוי הוליסטי - בכלל ההיבטים המרכיבים את חייו.

bottom of page